SeRamo BV is een professioneel bureau dat zich bezig houd met de volgende activiteiten: 

 

1. Werkkapitaal 

    Om de groei van uw bedrijf te realiseren is vaak behoefte aan werkkapitaal.

    SeRamo bv begeleidt U gedurende het  financieringstraject, waarbij een goed onderbouwd

    businessplan essentieel is. 

 

2. Bedrijfsoverdracht 

     Overdracht van uw bedrijf is een complex traject, waarbij fiscale, juridische en emotionele

     aspecten een rol spelen. SeRamo bv kan U tijdens dit traject begeleiden en schakelt (indien

     noodzakelijk) op diverse vlakken (externe) deskundigen in om dit proces

     te optimaliseren. 

 

3. Interim (Recovery)

    De continuïteit van uw bedrijf kan in gevaar komen onder andere veroorzaakt door

    liquiditeitsproblemen. De aard en oorzaak hiervan dienen goed in beeld gebracht te worden.

    Met behulp van een herstructureringsplan en in samenspraak met de diverse stakeholders kan

    SeRamo bv U helpen om de oorzaken aan te pakken. Met een gedegen financieel plan en de

    markt waarin u opereert optimaal aan te laten sluiten op de huidige marktsituatie kan uw bedrijf

    weer optimaal gaan presteren.

 

4. Vastgoed (commercieel vastgoed en eigen gebruik)

     Investeren in vastgoed een uitdagende aangelegenheid. U heeft daarbij wellicht

     behoefte aan een (sparring) partner die voor U de financiering regelt. SeRamo bv is zo’n partner,

     of het nu gaat om financiering van uw eigen (bedrijf)pand of voor uw beleggingsportefeuille.

Oprichter

 

Hans van de Ven (1961) heeft de afgelopen 30 jaar commerciële en leidinggevende functies vervult bij diverse financiële instellingen met als specialisatie het financieren van vastgoed (commercieel vastgoed , projectontwikkeling en eigen gebruik)

 

De kracht van Hans zit met name in het “Verbinden”: de juiste mensen bij elkaar brengen om tot de meest optimale (creatieve) oplossing te komen.

 

 

 

Open, Eerlijk, Transparant en een Pragmatische aanpak:

In een persoonlijk gesprek brengen wij uw specifieke kredietbehoefte en wensen nader in kaart. Wij zijn in staat om, op basis van onze ruime ervaring, de haalbaarheid van uw wensen snel te beoordelen en zoeken naar een passende en/of creatieve oplossing van uw kredietbehoefte.

 

Onze goede contacten met de diverse financiële instellingen in zowel Nederland, Duitsland en Engeland zijn onder andere de sleutel tot het succes.