Met een gestructureerde, praktische en resultaatgerichte aanpak staat SeRamo B.V. voor kundig, integer en onafhankelijk advies. Maar ook persoonlijk contact vind ik een onmisbaar element van de samenwerking met mijn klanten.

 

Ik ben op de hoogte van de relevante en recente ontwikkelingen van de markt en van de financieringscriteria die door vermogensverschaffers worden gehanteerd.

Een essentieel aspect van zakelijk succes is het sparren met de ondernemer dat bijdraagt aan het succes en de veerkracht van ondernemers. U staat als ondernemer niet alleen.

Ik kan U helpen bij de volgende activiteiten:

 

  §  Financiering Vastgoed

Investeren in vastgoed is een uitdagende aangelegenheid. U heeft daarbij wellicht behoefte aan een (sparring) partner die voor U de financiering regelt. SeRamo B.V. is zo’n partner, of het nu gaat om financiering van uw eigen (bedrijfs-)pand of voor uw beleggingsportefeuille (residentieel, commercieel, transformaties ed.).

 

  §  Financiering van uw bedrijfsactiviteiten (werkkapitaal)

Om de groei van uw bedrijf te realiseren is vaak behoefte aan werkkapitaal. SeRamo B.V. begeleidt U gedurende het financieringstraject, waarbij een goed onderbouwd businessplan essentieel is.

 

  §  Verkoop van uw bedrijf

Overdracht van uw bedrijf is een complex traject, waarbij fiscale, juridische en emotionele aspecten een rol spelen. SeRamo B.V. kan U tijdens dit traject begeleiden en schakelt (indien noodzakelijk) op diverse vlakken (externe) deskundigen in om dit proces te optimaliseren.

 

  §  Recovery

De continuïteit van uw bedrijf kan in gevaar komen onder andere veroorzaakt door liquiditeitsproblemen. De aard en oorzaak hiervan dienen goed in beeld gebracht te worden. SeRamo BV kan U helpen om de oorzaken aan te pakken. Met een gedegen financieel plan en de markt waarin U opereert optimaal aan te laten sluiten op de huidige marktsituatie kan uw bedrijf weer optimaal gaan presteren.

 

 

 

 

Meer over Hans van de Ven

 

 

 

 

 

§       Inmiddels heb ik al zo’n 35 jaar ervaring in het financieringslandschap. Nadat ik bij verschillende  banken heb gewerkt, ben ik in 2017 gestart als onafhankelijk finance-specialist.

 

      Mijn werkbenadering is hands-on, praktisch, nauwgezet en detailgericht, met de nadruk op integer, vertrouwen en persoonlijk. Daarbij beschik ik over de nodige expertise om financiële en juridische aspecten van het werk effectief samen te voegen. Deze vaardigheid maakt mij een uitstekenede samenwerkings- en sparring partner, wat leidt tot efficiënte klantenservice.